Ksiądz Jacek Wesołowski TChr.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej


Proboszcz

Siostra Bożena Błąd MChr.

Siostra Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii


Sekretakra i katechetka.

Siostra Kornelia Walkusz MChr.

Siostra Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii


Zakrystianka i katechetka.