Historia Parafii

2 stycznia, 1995 – Do pracy duszpasterskiej wśród Polonii arizońskiej przybywa z polecenia ks. Tadeusza Winnickiego, prowincjała Towarzystwa Chrystusowego ks. Klemens Dąbrowski, SChr.,

3 maja, 1995 – Dekret ustanowienia Apostolatu dla Polonii przy Parafii Św.Teresy w Phoenix

18 października, 1996 – Podpisanie kontraktu w Diecezji Phoenix o kupnie kościoła

24 maja, 1997 – Konsekracja kościoła przez ks. Biskupa Thomasa J. O’Brien

7 września, 1999 – Rozpoczynają posługę Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii

18 lipca, 2000 – Ks. Biskup Thomas J. O’Brien podnosi Polski Apostolat p.w. Matki Bożej Częstochowskiej do rangi Misji Duszpasterskiej

9 września, 2000 – Obowiązki duszpasterza Misji przejmuje ks. Eugeniusz Bolda, SChr.,

9 września, 2000 – Rozpoczęcie działalności Katolickiej Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II

6/7 lutego, 2004 – Odbył się Pierwszy Festiwal Parafialny

1 kwietnia, 2005 – Informacja o możliwości kupna dużej działki z większym Kościołem przy 2828 W Country Gables Dr. W Phoenix

21 listopada, 2005 – Zgoda Diecezji Phoenix na kupno większego Kościoła

16 marca, 2006 – Kupno Kościoła Assembly of God dla Polskiej Społeczności Katolików w Phoenix

25 marca, 2006 – Pierwsza Msza Święta w nowym miejscu Marzec, 2006 – Rozpoczęcie prac adaptacyjnych i remontowych

18 sierpnia, 2006 – Poświęcenie Plebanii

26 sierpnia, 2006 – Konsekracja Kościoła przez ks. Biskupa Thomasa Olmsted

13 grudnia 2006 – Poświęcenie domu Sióstr Misjonarek

5 marca, 2008 – Dekret Biskupa o ustanowieniu Polskiej Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej

30 marca, 2008 – Poświęcenie figury Św. Faustyny

11 maja, 2008 – Poświęcenie pomnika Jana Pawła II

18 września, 2010 – Obowiązki duszpasterza Polskiej Parafii przejmuje Ks. Jacek Wesołowski TChr.